Đã Trao

Security issues

Hello, I am making a website like ebay, and i am afraid the developers did not maximize the security, and ofcourse a website like ebay needs big security....

Can you help me maximizing the security and testing any vuls etc?

add me in windowslive(hotmail)

zaidsuleiman@hotmail .com

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Linux

Xem thêm: developers ebay, security testing, ebay developers, website security issues, testing website security, jagex, add hotmail, add security website, website security testing, help configure smtp server, journalism minor marketing help, hotmail developers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1701914

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

shakoush2001

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(67 Đánh Giá)
6.8