Đã Trao

Security issues

Hello, I am making a website like ebay, and i am afraid the developers did not maximize the security, and ofcourse a website like ebay needs big security....

Can you help me maximizing the security and testing any vuls etc?

add me in windowslive(hotmail)

zaidsuleiman@hotmail .com

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Linux

Xem nhiều hơn: developers ebay, security testing, ebay developers, website security issues, testing zoomtvm com, testing website security, jagex, big titswww bigstockphoto com, third party help getting projects testing, add hotmail, can login live jasmine com, can use testing program gpa program java program, add security website, website security testing, linked lists help adding big integers, can help configure smtp server, can journalism minor marketing help, online website security testing credco, hotmail developers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saudi Arabia

ID dự án: #1701914

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

shakoush2001

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(67 Nhận xét)
6.8