Đã Hủy

send my money

not problem u have block or remove from your skype list dont worry.

i m your boss u for you i have loss 28$ give my 28$ if u not give me no problem u will loss your [url removed, login to view]

this page

now think u what can u do .

i m waiting for your replay.

Thanks

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: skype list, remove block, block facebook, replay, block skype, facebook block page, money facebook fan page, send skype

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1740550

1 freelancer đang chào giá trung bình $20000 cho công việc này

HimanshuSolanki

Hired by the Employer

$20000 USD trong 100 ngày
(4 Đánh Giá)
0.9