Đã Hủy

send my money

not problem u have block or remove from your skype list dont worry.

i m your boss u for you i have loss 28$ give my 28$ if u not give me no problem u will loss your [url removed, login to view]

this page

now think u what can u do .

i m waiting for your replay.

Thanks

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: skype list, remove block, send https, block facebook, replay, https www facebook, block skype, facebook block page, www facebook com friends, can money facebook fan page, www yahoologin facebook com, www facebook com start friend reguest, send data facebook login page programmatically, make money facebook fan page, make money facebook canvas page, getafreelancer com www facebook com, send skype, money inurl forumshowthreadphpt site com page

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1740550

1 freelancer đang chào giá trung bình $20000 cho công việc này

HimanshuSolanki

Hired by the Employer

$20000 USD trong 100 ngày
(4 Đánh Giá)
0.9