Đã Trao

Send Secure Mailing

â?¢ Encryption & Decryption of text message

â?¢ Project prepared in .NET 4.5(Front-end)

â?¢ Database connection SQL Server 2008(Back-end)

Kỹ năng: Lập trình C++, HTML

Xem thêm: send message, decryption, sql server front, sql server front end, net encryption, net send text message, cent server, secure server, front end sql server, send text, front end sql database, front end sql project, sql connection, sql server connection, secure encryption, sql server 2008 text message, text encryption, sql encryption, send text message, send sql sql server, send back, mailing server, encryption decryption project, encryption decryption, asp net send database web service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amritsar, India

Mã Dự Án: #1734763

1 freelancer đang chào giá trung bình $10000 cho công việc này

I3Infotech

Hired by the Employer

$10000 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0