Đã hoàn thành

305207 Implement 301 redirect

Hello,

We need to properly redirect [url removed, login to view] to [url removed, login to view] to avoid duplicate content concerns. We are looking to do this asap.

Once project is finished our site must pass: [url removed, login to view] to confirm proper implementation.

Please place your bids.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SEO

Xem nhiều hơn: seo redirect, http redirect, 301, 301 redirect seo, redirect http, asap implementation, redirect project, site redirect, 301 redirect project, 301 redirect, seo site implementation, check redirect, redirect site

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #2050998

Được trao cho:

uhjk

Ready now.

$15 USD trong 0 ngày
(483 Đánh Giá)
7.1