Đang Thực Hiện

120688 Project for Redjuice

Articles Articles Articles

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, SEO

Xem thêm: redjuice project, redjuice seo, project redjuice, redjuice

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Calgary, Canada

Mã Dự Án: #1866852

Đã trao cho:

Redjuice

Hi Jon, Bidding as discussed. Our quote is $4 per article of 300-350 words and $5 fee for Scriptlance. There are 20 profiles. We will use the same writer. Thanks. RJ

$85 USD trong 5 ngày
(207 Đánh Giá)
6.4