Đang Thực Hiện

380896 sales person

we need someone who can sell 50 paid subscription per day.

if you are not eligible please do not bid.

this is monthly job and 1 day trial period.

if you show something to us in 1 day.

you can get 2000 usd per month + 2 usd per sales.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: need sales person, person per month, day sales job, sell person, data entry 2000 per day, person sell, volwox, sales person seo, seo per sales, subscription sales, paid per person, seo sales person, per sales, trial sales, sales person person person sales, monthly sales data, monthly sales, data entry job day trial, seo subscription, paid subscription

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) denizli, Turkey

ID dự án: #2126744