Đang Thực Hiện

Virtual assistant needed

Virtual assistant needed for: Virtual Assistant; Web Search; Data Entry and web scraping. only reserved for someone who has done projects for me in the past.

Kỹ năng: Nhập liệu, SEO, Trợ lí trực tuyến, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: virtual projects, needed data entry done, search projects entry data, virtual seo, needed data entry projects, data entry projects needed, web based data entry

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) North Hollywood, United States

Mã Dự Án: #1607541

Đã trao cho:

Bidstar

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ((((( Ready to start right now )))))

$40 USD trong 3 ngày
(80 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

khawajaasi

i am interesting dear

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0