Đã hoàn thành

Job for linktovirus 36

Đã trao cho:

linktovirus

Hi, Please go through PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(144 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

yosh001

I am new to freelancer but I am not new when it comes to blog commenting. please accept my offer, I assure you a good quality output.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0