Đang Thực Hiện

I need a Xrumer Guru I Need Xrumer Profile Blast

Hi i need Profile Xrumer Blast ...

I had a guy that would do

50k Profiles blast for 50$

I'm looking for same or even better ofer

Tell me how many links/profile and how many keywords i can give ... For exemple i would like done 25k profiles done with some keywords 25k profiles for other keywords

Regards

Kỹ năng: Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: xrumer guru, i guru, xrumer, Blast, xrumer link, need seo guru, seo link profile, link blast, profiles xrumer, need guy, need 25k, blast xrumer, xrumer links, profile building, xrumer 50k profile links, seo link building profile, xrumer profile links, xrumer profiles, w3bmaster seo, need xrumer services, need guru, links profile, xrumer profile, xrumer seo, seo guy

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Buzau, Romania

Mã Dự Án: #1034915

Đã trao cho:

chilliflakes

please see pmb

$40 USD trong 15 ngày
(45 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

tatanh1983

Hi, Please check PMB. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(215 Đánh Giá)
6.7
dataworker2009

PM [url removed, login to view]

$50 USD trong 3 ngày
(47 Đánh Giá)
5.5