Đang Thực Hiện

personal prject

As Agreed, please make your bid

Kỹ năng: Xây dựng liên kết, SEO

Xem thêm: personal bid, yootravel, website bid make logo, bid make website, bid make money photoshop jobs, bid make logo, bid make, bid logo designs make, bid jobs make websites, agreed upon bid project, personal logo design bid, personal link, prject

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Coventry, Hong Kong

Mã Dự Án: #1027280

Đã trao cho:

trisnaapurbo

AS DISCUSSED

$200 USD trong 20 ngày
(123 Đánh Giá)
7.2

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

dotsaravanan

Please refer PMB

$50 USD trong 15 ngày
(688 Đánh Giá)
8.0