Đóng

seo for a web site

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $137 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Need 50 backlinks from PR3+ websites.

No black hat or grey hat SEO allowed.

No link farms.

No "nofollow" links.

Sites must be related to SEO.

No spam sites.

A document of the urls where the links are posted is required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online