Đang Thực Hiện

133159 SEO Work

Hi Nikolaj,

We would be ok with $300 for the SEO work.

Let me know asap please cause if you dont want it we need to find someone else.

Thanks in advance

Johan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO

Xem nhiều hơn: find it work, johan, advance seo, need someone seo work, want seo work, seo work need, asap link seo, find seo work, need seo work

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) CARDIFF, Thailand

ID dự án: #1879330