Đang Thực Hiện

4,000 USA ONLY FBFANS

4,000 USA only for 2 pages 2,000 USA fans on each page. I dont want any fake IDs, or any abusive language on my page. I will pay on time only if the fans are real.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Xây dựng liên kết, SEO, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: momin0172, seo page usa, seo link building usa, link building usa, usa pages, usa ids, pay time system vb6, pay time hosting, usa link, pay time cam site

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Bogra, Bangladesh

Mã Dự Án: #1614894

Đã trao cho:

suvro4

please send more details. thanks suvro4

$100 USD trong 5 ngày
(182 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

ron92

prefer pmb for details...

$100 USD trong 15 ngày
(64 Đánh Giá)
5.3
marimphil

===========please check pm==============

$30 USD trong 2 ngày
(28 Đánh Giá)
4.7