Đóng

160784 Article Writer

Dự án này đã được trao cho petroni với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I want someone to write three different articles on Wart Removal. The articles need to be 500-600 words and needs to include the keywords wart removal, about 3%. The content needs to be different in order to avoid duplicate content penalties.

The articles should include some information about wart removal but must not be overly informative. A small story on wart removal - like you or someone else that had it - usually helps complete the article without being overly informative.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online