Đang Thực Hiện

156175 Marketing/advertisement

I want someone to bring me advertisers to my website.

Everytime an advertiser buyes advertisement from my website i will pay you 5% of the amount.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị, SEO

Xem nhiều hơn: marketing advertisement, advertisement|, marketing advertiser, want website advertisement, bring advertisers, Advertisement

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) meknes, Morocco

ID dự án: #1902360