Đã Đóng

barbara carranza

i have already a wix website for more than 3 years , i want to make it more clean and porfessional with more seo work

im an eyebrow designer , i do microblading and i have eyebrow products that i sell on line

Kĩ năng: SEO, Thiết kế trang web, Tiếp thị qua Internet, Thiết kế đồ họa, Xây dựng liên kết

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Stoke Newington, United Kingdom

ID dự án: #34767499

50 freelancer chào giá trung bình£465 cho công việc này

(854 Nhận xét)
10.0
(396 Nhận xét)
9.6
(2131 Nhận xét)
9.7
(1359 Nhận xét)
9.5
(229 Nhận xét)
8.8
(403 Nhận xét)
8.8
(253 Nhận xét)
8.8
(331 Nhận xét)
8.7
(1177 Nhận xét)
8.9
(1190 Nhận xét)
9.1
(376 Nhận xét)
8.9
(1030 Nhận xét)
8.4
(1004 Nhận xét)
8.2
(54 Nhận xét)
8.3
(555 Nhận xét)
8.3
(774 Nhận xét)
8.5
(510 Nhận xét)
8.5
(457 Nhận xét)
8.1
(594 Nhận xét)
8.2
(36 Nhận xét)
7.7