Tối ưu và viết bài chuẩn SEO website từ A-Z

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Combo công việc:

+ Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

+ Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

+ Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

+ Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

+ Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

+ Xây dựng liên kết nội bộ

+ Submit các bài viết mới lên Google, Bing

+ Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

+ Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

---

Các gói dịch vụ:

1. Gói Basic: 750,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Số lượng bài viết: 20 bài

- Thời gian hoàn thành: 20 - 25 ngày

2. Gói Pro: 1.000,00 USD

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Số lượng bài viết: 50 bài

- Thời gian hoàn thành: 40 - 45 ngày

3. Gói Premium

- Gửi đề xuất tối ưu website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá dành cho SEO và Adwords

- Xây dựng nội dung cơ bản website mới: Giới Thiệu, Liên Hệ, Chính sách, Hỗ trợ, Bản quyền

- Xây dựng chiến lược nội dung và viết tất cả các nội dung lên website

- Bài viết chuẩn SEO (độ dài từ 500-800 từ, 3 hình ảnh minh hoạ, 100% unique)

- Xây dựng liên kết nội bộ

- Submit các bài viết mới lên Google, Bing

- Xây dựng hệ thống mạng xã hội vệ tinh

- Share link vào hệ thống Mạng xã hội vệ tinh

- Số lượng bài viết: 100 bài

- Thời gian hoàn thành: 80 - 90 ngày

SEO Tiếp thị qua Internet Xây dựng liên kết Tiếp thị Google Adwords

ID dự án: #20358124

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$804 cho công việc này

SEOLeadership

Hello Sir, I've read your project description and I'm Professional Digital Marketer with over 5 years industry experience, SEO Specialist, White Hat SEO techniques,PPC,SMM,SEM, Web Traffic, High Authority Backlinks/bu Thêm

$750 USD trong 31 ngày
(45 Nhận xét)
4.8
SEOSpecialist777

Hello Sir/Mam, I will do SEO for your website and get it to rank on the first page of Google search for selected keywords and generate more traffic and increase organic visitors to your website within short time peri Thêm

$751 USD trong 31 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
coronajames

Hi I would be happy to work on your work. I do have a couple of questions, but first I'd like to make you an offer and some background so you can check my work out. I am a full stack developer with nearly 5 years of ex Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0