Đóng

Expert SEO to Recover From Penguin

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $187 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hi,

My website ranks has been badly affected by recent google penguin updates, my all ranks are disappeared and now i need an expert SEO to recover my ranks and bring my website back to top 10 in [url removed, login to view]

Thanks

Regards

Superior

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online