Find Jobs
Hire Freelancers

Google News Listing for Business Website

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am in need of assistance to have my fully functional news website listed in Google News. - Already Submitted: I have already submitted my website to Google News but it's not getting listed. I am looking for a professional who can make it happen. - Desired Category: The specific category I am interested in is 'Business'. I want my website to be listed and frequently appear in this section. - Website Content: My website content is original and updated on a regular basis. Despite this, I am still struggling with the listing issue. Ideal Skills: - Extensive knowledge of SEO and Google News' listing algorithms - Proven track record of successfully listing websites on Google News - Familiarity with news websites and their workings If you possess these skills and can get my website appearing on Google News, I'd love to hear from you!
Mã dự án: 37993608

Về dự án

13 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 1 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
13 freelancer chào giá trung bình ₹5.762 INR cho công việc này
Avatar người dùng
HI Sir,✅ SEO ✅ Website Speed ✅ Google adwords ✅ FB ads ✅ 1st Page Ranking ✅ Traffic ✅ Leads ✅ Sales ✈If your website not google 1st page rank within 3-4 Month SEO after I will do free work until google 1st page rank I will optimize Best SEO { Complete On-page & Off-Page Optimization} with 100% White Hat techniques. I will get a higher ranking in Google's first-page organic results. Our Activities - On-Page, Off-Page Activities: 1 Website Analysis Report Activities: 2 Keyword (long-tail) Research Report Activities : 3 Fix SEO Error By ON-page Work Activities: 4 Send On Page report after optimization Activities: 5 Theme based High-Quality backlinks I’m waiting for your response to start the work Thanks
₹3.000 INR trong 31 ngày
4,8 (991 nhận xét)
8,3
8,3
Avatar người dùng
Hello, I went through your project description and it seems I am a great fit for this job. I am a Professional with huge experience in PHP, Internet Marketing, SEO, Link Building, WordPress - plus, you can check my profile as well. Lets connect in chat so that We discuss further. Thank You
₹600 INR trong 7 ngày
5,0 (83 nhận xét)
5,7
5,7
Avatar người dùng
Hi, I can do it in the next few hours by working on it right now. Message me for detailed discussion. Thanks and Looking forward:). For more information, visit my profiles and reviews for assessing my credibility. You can look my freelancer.com profile in the given link. Here is my profile link: https://www.freelancer.com/u/professorxwriter Regards, Muhammad Azam
₹650 INR trong 1 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,3
1,3

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Bengaluru, India
5,0
1
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 1 28, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.