Đã hoàn thành

Private project for Ayjamtech

Được trao cho:

ayjamtech

please refer to pmb...

$650 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

eddymuli

hi,I'm very much interested to give you quality work and on time.

$250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0