Đã Đóng

SEO + MArkedsføring [login to view URL]

Ønsker et tilbud på SEO + Markedsføring -

Google Ads (optimaliser og skaffe 2 ads i mnd Bilde + tekst)

Facebook/Insta innlegg (5 innlegg i mnd med bilde + tekst)

2 email kampanjer i mnd.

Google ads skal optimaliseres + søkeord + ads.

Fast kontrakt for deg med erfaring og gode ideer!

Kĩ năng: SEO, Xây dựng liên kết, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Google Adwords

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Norway

ID dự án: #30926723

28 freelancer chào giá trung bình€924 cho công việc này

(1371 Nhận xét)
9.2
(946 Nhận xét)
8.6
(538 Nhận xét)
8.2
(516 Nhận xét)
8.0
(311 Nhận xét)
8.0
(176 Nhận xét)
7.6
(474 Nhận xét)
8.0
(530 Nhận xét)
7.8
(186 Nhận xét)
7.3
(243 Nhận xét)
7.3
(150 Nhận xét)
7.1
(26 Nhận xét)
6.9
(123 Nhận xét)
6.7
(301 Nhận xét)
6.6
(21 Nhận xét)
6.1
(96 Nhận xét)
5.9
(59 Nhận xét)
5.9
(91 Nhận xét)
5.9
(4 Nhận xét)
5.0
(36 Nhận xét)
4.9