Đã hoàn thành

Seo webistie, increase traffic, DA /DR,backlinks same as competitor

I want seo of my website off site and onsite

My Website stats

Current daily traffic 3k +

Backlinks - 500+

DA - 18

Competitor stats

Current daily traffic 70k +

Backlinks 54000+

DA - 40+

Kĩ năng: SEO, Xây dựng liên kết, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #34364383

Được trao cho:

(674 Đánh Giá)
7.9

40 freelancer chào giá trung bình₹5947 cho công việc này

(2147 Nhận xét)
9.7
(1350 Nhận xét)
9.5
(1048 Nhận xét)
9.1
(1124 Nhận xét)
8.9
(1016 Nhận xét)
8.8
(879 Nhận xét)
8.5
(482 Nhận xét)
8.6
(728 Nhận xét)
8.0
(564 Nhận xét)
8.0
(167 Nhận xét)
7.8
(460 Nhận xét)
7.4
(513 Nhận xét)
7.2
Znstechnologies

Hello, I am Digital Marketing and Google Engine Optimizer Specialist and have 10 years of experience in SEO/SMO/SEM. I will do on-page SEO to get the website optimized according to the search engine. I will increase Thêm

₹3000 INR trong 30 ngày
(440 Nhận xét)
7.5
(270 Nhận xét)
7.4
(180 Nhận xét)
7.0
(172 Nhận xét)
7.2
(127 Nhận xét)
6.7
(252 Nhận xét)
6.5
(234 Nhận xét)
6.4
(86 Nhận xét)
6.3