Đã Đóng

VIẾT BÀI SEO TIẾNG VIỆT WEBSITE, FANPAGE, ZALO

DN BAO BÌ và THỰC PHẨM

Bạn có kỹ năng content tốt viết bài sáng tạo, đa lĩnh vực trên mọi nền tảng, chủ yếu là fanpage, website, zalo + viết bài sáng tạo. Bàn giao sản phẩm onsite. Inbox để nhận JD và trao đổi trực tiếp. Không sợ thiệt nhé.

Làm việc partime. Đam mê nghề thì có thể hý hoáy thêm chút ít .

Nam, Nữ thường trú HN miễn là có nghề và làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Ưu tiên bạn nào không bao giờ thất hẹn.

Kĩ năng: SEO, Mạng xã hội, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #22217169

7 freelancer chào giá trung bình$75 cho công việc này

SEOsquares

Hello There, Hope You are Keeping Well. Our Bid Including SEO Services For Get1st Page Ranking. 1. Audit Report: First, we will do an analysis of your website to Check out all SEO issues. On-site SEO analysis 2. Keyw Thêm

$73 USD trong 31 ngày
(462 Nhận xét)
7.9
GoogleRanking

HI Sir, Reliable & Honest Service Provider We Are Provide Complete SEO + SMO Work And Get 1st Page Rank Google Also Boost Traffic ,Sales ,Leads , 1. I have good OVERALL RATING , POSITIVE FEEDBACKS & PREFERRED FR Thêm

$50 USD trong 30 ngày
(442 Nhận xét)
7.6
ClimaxSEO

Hello we are provide SEO+SMO increase more traffic and better ranking result I have 10+ year knowledge of SEO and SMO and we have achieved Google Number #1 to 10# position rank and increase their business sales, le Thêm

$50 USD trong 30 ngày
(209 Nhận xét)
6.7
SEOLeadership

Hi sir, I have read your proposal and ready to do work for you. I will provide you Top 10 Ranking to your targeted keywords + Traffic & Online Reputation for your website. I provide the best quality White hat SEO opt Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(92 Nhận xét)
5.7
GlobalSEORanking

Hello, I will provide you completely "White hat SEO" (On Page & Off Page) and provide guaranteed first page rank to your key phrase in Local Google and Global Google with more genuine traffic for your website. My Thêm

$40 USD trong 30 ngày
(32 Nhận xét)
4.8
TechnoDerivation

Hi sir, I have read your proposal and ready to do work for you. I will provide you Top 10 Ranking to your targeted keywords + Traffic & Online Reputation for your website. I provide the best quality White hat SEO opt Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thibinh0819

DN BẢO BÌ và bằng văn bản, có thể có nội dung Bàn giao sản phẩm tại chỗ. Hộp thư đến JD và trao đổi trực tiếp. Không có gì khác nhau. Làm việc bán thời gian. Đam mê ở chỗ có thể có thể là ít. Nam, Nữ, chỗ ở, miễn phí v Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0