Đã hoàn thành

Social Bookmarking project for mvikram14

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mvikram14 với giá $250 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Project as discussed using two different keywords and url list.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online