Đã Đóng

Verify Google Places listing without postcard.

Hi,

I have would want someone to verify Google Places business listing.

I would want that this would be verified not via postcard, so that would mean that it can be verifed within hours.

Thank you.

Cheapeast bid wins.

Kỹ năng: SEO

Xem thêm: google places without postcard, google places postcard, postcard verify places, verify, google places business, google verified, places seo, seo google places, google listing seo, listing form google, remove listing reviews google, seo places, postcard google, places listing, google places seo, verifed, seo business listing google, bid listing, phpbb google verify problem, listing dealers google maps

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) oslo, Estonia

Mã Dự Án: #1665186

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

affiliatedexpert

lets start now

$50 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
5.5