Đã Hủy

Server Migration

VPS Server running plesk 8.6 and 74 domains need to be migrated to new Server running 10.3.1. Please review and upgrade/patch new server if required and begin migration from old server to new.

Discuss plan before migration and impact to existing customers.

Kỹ năng: Linux, Quản trị hệ thống

Xem thêm: server migration, server migration plan, migration plan, server upgrade, vps plesk, server migration domains, server vps, need vps server, plesk vps, plesk migration, begin floor plan autocad, upgrade server, plesk server, server migration plesk, plesk upgrade, plesk server migration, migration plesk, migration server, plesk review, whm server migration, upgrade plesk, exchange 2007 migration plan

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1647108

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Nick1

Hired by the Employer

$25 AUD / giờ
(218 Đánh Giá)
6.6