Đã Hủy

Server Migration

VPS Server running plesk 8.6 and 74 domains need to be migrated to new Server running 10.3.1. Please review and upgrade/patch new server if required and begin migration from old server to new.

Discuss plan before migration and impact to existing customers.

Kỹ năng: Linux, Quản trị hệ thống

Xem thêm: server migration, migration, server migration plan, migration plan, server upgrade, migration plesk plesk, vps plesk, server migration domains, server vps, need vps server, plesk vps, small business server migration plan, plesk migration, begin floor plan autocad, upgrade server, plesk server, project plan server 2008 migration, sql server 2008 migration project plan, server migration plesk, plesk upgrade, plesk server migration, upgrade plesk plesk, migration plesk, migration server, plesk review

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1647108

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Nick1

Hired by the Employer

$25 AUD / giờ
(218 Đánh Giá)
6.6