Đã Đóng

MPEG DASH server

Job Description:

Build an MPEG DASH client-server and capture the packets on wireshark

Kĩ năng: Server, Windows Server

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Carrollton, United States

ID dự án: #34322912

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Noor1421

i am expert and have experience in packet capture please consider me for this project thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

$20 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.3