Triển khai Symantec Endpoint Security Enterprise

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tìm người có kinh nghiệm triển khai Symantec Endpoint Security Enterprise:

- Triển khai cài đặt cấu hình máy chủ quản lý các endpoint.

- Deploy agent xuống các máy trạm (remote hoặc manual).

- Cấu hình và apply policy theo yêu cầu.

- Máy chủ đặt tại Datacenter, các endpoints là các virtual server (Windows Server và Linux) tại 3 sites: Datacenter, [login to view URL] và Hà Nội.

- Số lượng: 300 endpoints.

Server Windows Server Quản trị hệ thống Linux

ID dự án: #28327032

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở