Đang Thực Hiện

Several Perl tasks

Parse excel file with Perl.

Several APi tasks with Perk

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: perl tasks, perk, excel file perl, iguanasell, perl excel, excel file api, api open file excel, excel perl, perl file, attached word file excel, convert dat file excel

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Madrid, Spain

Mã Dự Án: #1736520

Đã trao cho:

mz1

Hired by the Employer

$75 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
4.2