Đã Đóng

Dress maker / sewing

Make clothing cyberpunk / apocalypse / Star Wars Jedi type clothing. Pictures will be provided , however you must a savvy and skilled seamstress to cut , some handwork, 3D elements/ leather. Not a typical clothes

Kỹ năng: May vá

Địa điểm: Rockville, United States

Xem thêm: dress maker london, find dress maker, freelance dress maker, wedding dress maker, dress maker, dress games flash maker, dress flash game maker, dress maker creator, dress shirts design maker

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) fort Lauderdale, United States

Mã Dự Án: #14906216

1 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

$4444 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0