Đã Đóng

Vintage style dresses reproduction

I have a few pictures of Vintage style dresses that I would like to have reproduced. I would also require fabric sourcing. The first dress is a draped pencil style while the second is a fit and flare dress.

Kỹ năng: May vá

Xem thêm: vintage style pirate, need vintage style website, vintage style animation, vintage style brass palm tree lamps, vintage style children sketches, vintage style illustrator, vintage style book illustrator, vintage style logo, vintage style, wedding style design invitation pictures, vintage style website templates, illustrator vintage style, style superhero cartoon pictures, freelance illustrator vintage style, illustration vintage style

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bahamas

Mã Dự Án: #14903206

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

$222 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0