Đã Trao

Sharepoint event receiver - dynamic update list item

Based on sharepoint 2010, we need achieve as below.

1. Once "list A" item being modified, then "list B" related item field will be updated accordingly;

2. Associated list function. Once open list item display form, then show other related list item. If multiple relevant list, then show in tab mode.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem thêm: related list, receiver update, event based, sharepoint list, field update, dynamic item, sharepoint form, dynamic field, tab event, dynamic form update, dynamic list, form dynamic update, dynamic list display

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

Mã Dự Án: #4551265

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

talhaamin

Hired by the Employer

$500 USD trong 7 ngày
(17 Đánh Giá)
8.2