Đã Đóng

Sử dụng sharepoint xây dựng hệ thống phòng họp không giấy

Sử dụng sharepoint xây dựng hệ thống phòng họp không giấy, yêu cầu chỉ cần phân quyền người dùng, tạo lịch họp, đính kèm tài liệu và ghi lại nội dung cuộc họp

Kĩ năng: Sharepoint, Microsoft

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32888862

4 freelancer chào giá trung bình$238 cho công việc này

bdrudra

Hello, I hope you're doing really well. We are reviewing your requirements and we can do this work. We are a team of highly skilled individuals having 8+ years of experience in the IT Industry. We have worked with Mi Thêm

$225 USD trong 7 ngày
(50 Nhận xét)
6.6
(61 Nhận xét)
6.0
chirag9700

Hello, How are you? I have read your project description carefully and I have rich experience in this type of work. Let me tell you about my expertise. I am Microsoft Expert. I have more than 7 years of experience in Thêm

$225 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.5
minhhung19872002

Tôi có 8 năm kinh nghiệm sharepoint online, sharepoint on-premise, office 365, Power App, Power Automate. Tôi có thể làm tốt. Tôi đã trải qua nhiều project về sharepoint

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0