Đã Đóng

I need shell scripting developer

Job Description:

Flyway deployment using shell scripting

Kĩ năng: Shell Script, Phát triển cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #35396141

2 freelancer chào giá trung bình ₹875/giờ cho công việc này

ttrungt1742

I have one year experience with role Devops Engineer, so I could write shell script as expert, security and high performance.

₹750 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0