Đã Đóng

Inspector calidad mercancia

1 freelancer đang chào giá trung bình €750 cho công việc này

ZhangHuaQiang

Hello. I am very pleasure the opportunity to discuss this job with you. I am a full time freelancer with skills and experience on Angular magento,larabel,wordpress,codeignitor and react.js,vue.js,node.js,Django, J Thêm

€750 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0