Đang Thực Hiện

T-Shirt Design

We would like to design a t-shirt (walking promo) for our online mall, [url removed, login to view],

The shirt should have the following:

website: [url removed, login to view]

number: 01 710-1400

Tagline: Great Bargains Guaranteed

Shop Online, Pay Online

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: design mall, pay shirt, shirt printing website design, online website shirt, online mall website, shirt design shop, shop shirt, design shirt module website, design shirt software website, online shirt website, shirt flash website design, mall online, online mall, shirt online design, promo design, shirt design online pay, shirt company website design, walking design, shop shirt online, website shirt design, shirt shop, mall design, online shirt design website, shirt design website, design online shirt website

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Ikoyi, Nigeria

Mã Dự Án: #4544210

Đã trao cho:

kironmej

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1