Còn mở

Develop a Shopify App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $753 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I am looking for someone who is skilled with Shopify and looking to create an app to import products and reviews from Aliexpress.

The app will be similar to Oberlo with similar functionality along with a Chrome and Safari extension.

Please ONLY contact me and apply if you have worked prior with an app on Shopify. Please do not contact me saying you have done a million websites and here is the portfolio of the sites you have done. I am not looking for that.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online