Đã hoàn thành

Remove Color option from Shopify store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi madeureka với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I'm setting up my store for Google Shopping. Google Shopping requires a color for every product but I do not want the color option to display on my product page if it's the only color available. Looking to hire someone to do this for me. Must be done as quickly as possible and since this is a live store, I need you to test your work before implementing any changes.

Please only bid if you can do the job in 1 hr and your bid is under $20.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online