Đã Đóng

Xây dựng Shopify App cho thị trường Việt Nam

Meowcart cần tuyển dụng freelancer xây dựng Shopify App kết nối với API của dịch vụ tại Việt Nam. Thông tin chi tiết sẽ trao đổi thêm.

Yêu cầu:

- Đã có kinh nghiệm xây dựng Shopify App

- Thành thạo làm việc với API và Webhook

- Kỹ năng: Node.js, React, Javascript, HTML/CSS

Hình thức làm việc: theo dự án, trả lương theo giờ. Chỉ tiếp nhận ứng viên tại TP.HCM.

Kĩ năng: Shopify, Node.js, React.js, JavaScript, HTML, Local Job

Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) HO CHI MINH, Vietnam

ID dự án: #30997803

12 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

(8 Nhận xét)
4.7
lytrungtin

Hello there, I have many years experience in website development and good at Shopify, Ruby on Rails, Laravel, PHP, API, Javascript, Web Scraping, ASP.NET, Responsive website and Wordpress. Hope to receiving your resp Thêm

$20 USD / giờ
(8 Nhận xét)
4.5
molchanovyur

Dear client. I have rich experience with React, Redux.js. I fully understand what you want. so I'm really interested in your job posting. As a professional MERN stack developer, I consider 100% that I can deliver succe Thêm

$20 USD / giờ
(5 Nhận xét)
4.0
valeriiadev

I've read your project details and thought that I'm a proper person for this work. I would apprise you that I have extensive expertise in front-end and back-end development for dynamic web projects. I am a honest, exce Thêm

$15 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.9
VitaliiKostiak

Greetings, How have you been? Hope you are going well! Presenting this proposal with 1000% confident. I checked your job description carefully, so that I feel very confident in your project because I am Senior web deve Thêm

$20 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.7
carlestre08

★★★ Best quality & On time & Kindness★★★ I have read your job description carefully and I'm very interested about your job. So I have 4+ years of experience with React, Next and Material UI. I have rich experience with Thêm

$20 USD / giờ
(3 Nhận xét)
3.5
andriimalyshenko

Hi, As I am a Node, React and HTML/CSS/ expert, I 'd be glad to work with you. I have rich experience in Shopfy and API/Webhook for 7 years. Your task suits me right. Please contact me. Thank you.

$20 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.6
smhuda

Hi, I understand your project requirements completely and feel confident to deliver the job perfectly. Kindly share some more details so I can start this job right away. I am expert programmer with expertise in PHP, W Thêm

$20 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.6
khavannhan1996

Tôi xây dựng các cửa hàng và ứng dụng Shopify. Tôi là nhà thiết kế web và nhà phát triển thành thạo một số ngôn ngữ lập trình bao gồm HTML, CSS, JavaScript / jQuery, liquid (ngôn ngữ tạo mẫu của Shopify) ngoài Ruby / R Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
LamTruyen

Chào Bạn. Tôi ở Việt Nam Rất mong muốn được tham gia vào dự án của ban. hiện tại đang có kinh nghiệm về winfrom, wpf, .net đang làm full stack cho phần này. phần còn lại theo project bạn mô ta mình cũng có tìm hiểu qua Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
dinhvanluan0123

chào bạn, tự giới thiệu tôi là nhà phát triển web, có 2 năm kinh nghiệm về nodejs, html, css,js, reactjs, tôi nghĩ tôi phù hợp với công việc này

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
buiductai

I have strong experience building ecommerce web application using javascript technologies like Nodejs, Reactjs. I have also built 3 freelance projects ecommerce in VietNam. If you have interest about my profile, please Thêm

$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0