Đã Đóng

Shopify Developer needing on urgent basis

Job Description:

Apply if you can start immediately

needing a shopify developer to create a product information template

i will explain every thing , its a simple job which should not take more than a few hours

Thank you

Kĩ năng: Shopify, Bảng mẫu Shopify, HTML, Thiết kế trang web, CSS

Về khách hàng:
( 169 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #35832917