Đã đóng

I would like to hire a Shopify Template Designer

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr3885 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hi.

We are company based in Sweden ,we specialising in product handmade from Felt material ,and other gift for kids deco room.

we need help stetting up our shopify online store,

we have a website but it dosent work as a shop and just as a catalogue for shops...

We need help to get our shopify store going and live and with pro look and all the basic setting like categories payment shipping product insert etc...

As for product we can edd more later on our self but maybe 2 or 3 product in each category will be good as example.

please visit our site for impression.

[url removed, login to view]

Best regard

Yaniv Adrian

Twixie-Pixie

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online