Còn mở

I would like to hire a Shopify Template Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $162 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We need to create a functionality that allows our client's website to "Create an alert" for items that are sold out.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online