Còn mở

I would like to hire a Shopify Template Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £40 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi, I have a csv file to upload but when it is uploaded to shopify it does not look or load as it should

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online