Đã hoàn thành

548773 template wordpress + jigoshop

I want 2 site templates to be created for use within Wordpress 3.3.1. The first template consists out of a shopping cart (jigoshop) and the second one is for Wordpress itself.

Pls see the attached files for further info.

Pls let me know how fast it can be arranged.

BR

Frank

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Giỏ hàng mua sắm, Templates, Quản lý website, WordPress

Xem nhiều hơn: frank n, is it wordpress, frank, site template wordpress, wordpress jigoshop, wordpress template shopping cart, wordpress cart template, carts wordpress, shopping carts wordpress, JigoShop, wordpress shopping template, wordpress carts, pls files, fast wordpress template, wordpress shopping templates, wordpress shopping carts, shopping site wordpress

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Netherlands

ID dự án: #2294717

Được trao cho:

MadTrax

Ready to start!

$165 USD trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
5.7