Đã hoàn thành

Design a Banner For Hoarding

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphityart với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Design a sponsorship sign for a football stadium. Size 16 foot long x 3 foot high

White Writing on Black Background.

Using attached logo. Add the word Sligo beside Jewellers to make it

Wehrly Bros

Jewellers Sligo

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online