Đã Đóng

Sales person

Looking for a young vibrant sales person that has 5 plus years in the logistics industry. Should be able to speak Chinese.

Kĩ năng: Tiếng Trung giản thể (Trung Quốc), Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong), Dịch thuật, Tiếp thị, Nghiên cứu, Local Job

Địa điểm: Feltham, United Kingdom

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Finsbury, United Kingdom

ID dự án: #32601815

1 freelancer đang chào giá trung bình £13 cho công việc này

biancaratine9

I can translate very well for you sir Looking for a young vibrant sales person that has 5 plus years in the logistics industry. Should be able to speak Chinese.

£13 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0