Đã Đóng

SRE / Cloud Engineer for various projects

Looking for a flexible, quality SRE / Cloud engineer - multiple short projects.

Kĩ năng: Site Reliability Engineering, Amazon Web Services, Điện toán đám mây, Cloud Development, OKTA

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Covington, United States

ID dự án: #33975166

3 freelancer chào giá trung bình $68/giờ cho công việc này

(96 Nhận xét)
6.5
(16 Nhận xét)
5.9
(4 Nhận xét)
4.2