Đã Đóng

skillashutosh - It did cancel the project.

Please bid $0 on this one so we can still communicate. I posted the feedback and it deleated you. I do not like that. Thanks.

Kỹ năng:

Xem thêm: it project bid, cancel bid, it, DID, Cancel, communicate, project feedback, can project, bid bid project, project posted, feedback project, project bid, bid project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #49753

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

skillashutosh

Pls. communicate

$30 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
0.0