Đã Trao

SMS Application

I need an application to send multiples SMS to notify the dates to our customers. The application must take the data from SQL database and send it to our customers.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: need sms application, sql send sms, sms data, send sms application, send data sms, sms sql, send sms sql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Uruguay

Mã Dự Án: #4552212

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

ambar

Hired by the Employer

$150 USD trong 30 ngày
(95 Đánh Giá)
7.5