Đã Đóng

[url removed, login to view] clone

Should be able to send SMS to specific user.

Should be able to send broadcast message to users.

Should be able to invite friends like sms.ac.

Please submit demo with capability to send SMS in USA.

Kỹ năng:

Xem thêm: send invite, sms, SMS send, invite friends, sms send message, friends sms, sms message, invite invite friends, sms invite friends, clone message, send clone, broadcast clone, clone sms, sms clone, send sms, sms broadcast, invite users, broadcast sms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) san francisco, United States

Mã Dự Án: #50004

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

meetesh

plz check my PMB

$100 USD trong 5 ngày
(129 Đánh Giá)
4.7